Dzisiaj jest: 22.09.19. 
Treningi, opłaty
WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY
NA TRENINGI SZERMIERCZE


Naszym celem jest zintegrowanie osób pragnących uprawiać szermierkę oraz tworzenie dogodnych warunków dla uzyskania najwyższych wyników w sporcie przez członków naszego Klubu. Zadania te pragniemy realizować poprzez treningi i obozy sportowe w okresie ferii zimowych i wakacji oraz uczestnictwo w zawodach szermierczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Nasz klub specjalizuję się w szkoleniu w szabli dziewcząt i chłopców, która to broń jest koronną bronią i przysporzyła nam najwięcej sukcesów.

Podkreślamy, że Klub posiada specjalistyczną salę szermierczą oraz odpowiednią kadrę trenerską i instruktorską z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym. Klub zapewnia także sprzęt do ćwiczeń.

Wszelkie informacje dotyczące działalności klubu można uzyskać w sekretariacie pod nr telefonu (063) 245-44-52 w godzinach od poniedziałku - do piątku w godz. 8.00 - 13.00.
Dodatkowe zajęcia z szermierki (szkoły podstawowe) w roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będą wg następującego harmonogramu:

- poniedziałki, środy piątki – klasy V, VI, VII i VIII w godzinach 16.00 – 18.00
- wtorki i czwartki – klasy I, II, III i IV w godzinach 16.00 – 17.30

Treningi odbywać się będą na hali szermierczej Konińskiego Klubu Szermierczego, ul. Dworcowa 2A w Koninie. Na sali obowiązuje strój gimnastyczny.

Osoby wstępujące do klubu zobowiązane są do wypełnienia i podpisania deklaracji członkowskiej. Osoby niepełnoletnie przystępują do klubu za pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna prawnego.

- druk - deklaracja i zgoda rodzica- (druki dostępne są także w biurze klubu).

W roku szkolnym 2019/2020 klub pobiera roczną składkę członkowską wraz z ubezpieczeniem w kwocie 150 zł.

Zawodnicy zobowiązani są także do pokrycia kosztów wykupu rocznych licencji zawodniczych Polskiego Związku Szermierczego w kwocie 40 zł, przesłania do klubu swojego zdjęcia w formacie jpg oraz dostarczenia dwóch podpisanych dokumentów - zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku (druki w zakładce LICENCJE PZSZ 2019).

Koszt wykupu licencji międzynarodowych w sezonie 2019/2020:
- licencja FIE: 120,00 zł
- licencja EFC: 95,00 zł.

Dodatkowe dokumenty do licencji FIE:
Wszyscy zawodnicy, którzy posiadali licencję FIE w sezonie 2018/2019 oraz planują jej wykupienie w sezonie 2019/2020 proszeni są o wypełnienie i podpisanie formularza GDPR dotyczącego przetwarzania danych osobowych - druk dostępny na stronie PZSz. Skan dokumentu należy wysłać na adres mailowy pzszerm@pzszerm.pl. Brak zastosowania się do prośby FIE uniemożliwi wykupienie licencji na sezon 2019/2020.

Klub ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 4, Szkołą Podstawową nr 6 oraz Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.

Kadra trenerska i instruktorska Konińskiego Klubu Szermierczego:

1. Tadeusz Piguła
2. Tomasz Piguła
3. Arkadiusz Roszak
4. Dariusz Nowinowski
5. Katarzyna Piguła-Radoch
6. Tomasz Wiśniewski
7. Tomczak Maciej
8. Tomasz Tylkowski
9. Patryk Pałasz
10. Łukasz Gal
11. Arkadiusz NowinowskiRealizacja zadania
"Szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce"
jest współfinansowana przez
Miasto Konin oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Realizacja zadania - Doposażenie
w sprzęt sportowy i specjalistyczną
odzież sportową na potrzeby szkolenia
w kategorii junior młodszy
- jest finansowana przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego.
© KKSz Konin

Admin WebArt Design